สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา  จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายฟลอริดา  จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และร่วมประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิต และผูกสีมาอุโบสถพระไตรปิฎก


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็นและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรอัญสินี ดีซาโมนี่ ,กัลยาณมิตรแองเจอรีน่า ดีซาโมนี่ และกัลยาณมิตรถนอม รัตนา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ,พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปชวาลบุญบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 


       นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีประดิษฐานลูกนิมิต ผูกสีมา อุโบสถพระไตรปิฎก โดยมีประธานนำกล่าวถวายลูกนิมิตสีมา  คือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส ประเสริฐธรรม ,กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรวรรษมน ประเสริฐธรรม  ก่อนที่คณะประธานและสาธุชนจะได้รับลูกนิมิตจากประธานสงฆ์ เพื่อประดิษฐาน ณ อุโบสถพระไตรปิฎกจำลอง และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิต