สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันเข้าพรรษา


วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จัดงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา


        โดยในภาคเช้าพระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรยุทธศักดิ์-กัลยาณมิตรฉวีวรรณ ไชยเสนา, กัลยาณมิตรเรอเน่-กัลยาณมิตรรัชนี แอเรอเก้นส์, และกัลยาณมิตรจรรยา เกียรติอธิคม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรวรรณฑิตา ผะเอม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรเครือวัลย์ แสวกเกอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย          


       ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีแห่เทียนพรรษา ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งนำประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเดวิด-กัลยาณมิตรวัลลีย์ สเต็บบิ้น เป็นประธาน ซึ่งกัลยาณมิตรชูศักดิ์-กัลยาณมิตรวิลาวัณย์ พฤกษะวัน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรชัยโรจน์ อนุชิตวรวงศ์-กัลยาณฒิตร Randy Meno   เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญแสงสว่างและปัจจัยไทยธรรม และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร