สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นาคธรรมทายาท เรียนรู้ฐานจำวัด จัดเก็บสิ่งของ

นาคธรรมทายาท เรียนรู้ฐานจำวัด จัดเก็บสิ่งของ


    นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ที่อยู่ในพื้นที่อบรมมหารัตนวิหารคด 4-8 ได้เรียนรู้เรื่องการจำวัดและการจัดเก็บสิ่งของ


   พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ได้แนะนำการจำวัดอย่างไรให้มีสุขภาพดีแก่นาคธรรมทายาทที่เริ่มต้นการเข้าโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งท่านได้ฝึกสอนว่า การจำวัดให้สุขภาพดีนั้นสิ่งที่สำคัญประการแรกคือสถานที่จำวัดต้องสะอาด อากาศโปรดโปร่ง ก่อนนอกทุกครั้งต้องทำความสะอาดเต็นท์โดยเริ่มจากข้างในไปข้างนอก จากบนลงล่าง เช็ดรอบ ๆ บริเวณเต็นท์ แล้วเช็คเท้าให้สะอาดก่อนเข้าที่นอน นอกจากนี้ยังสอนเรื่องการนอนอย่างถูกสุขลักษณะเริ่มตั้งแต่การล้มตัวลงนอน  ต้องตะแคงข้างลำตัวข้างใดข้างหนึ่ง เอามือท้าวพื้นแล้วค่อยๆลงนอนอย่างเบาๆ นอนตัวตรง ถ้าจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่านอนตะแคงก็ตะแคงข้างแล้วจัดองศาทั้งร่างกายให้ตั้งตรง ไม่บิดงอ ไม่นำมือหรือท่อนแขนไปหนุนศรีษะ เพราะจะทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวก การหนุนหมอนต้องเริ่มหนุนตั้งปลายหัวไหล่แล้วปรับให้หมอนรองรับต้นคอให้พอดี ไม่เงยหน้าเกินไป และไม่งุ้มหน้าเกินไป ทั้งยังสอนการเตรียมผ้าห่ม และการพับผ้าห่มมี2แบบ ถ้าคนขี้หนาวต้องนำผ้าที่พับไว้เรียบร้อยมาวางที่ปลายเท้า เมื่อดึกๆเริ่มหนาวก็สามารถดึงผ้าห่มมาห่มได้เลยไม่ต้องลุก  คนขี้ร้อนให้นำผ้าห่มมาห่อไว้บริเวณหน้าอก หากหนาวก็สามารถดึงผ้ามาห่มได้เลยเช่นกัน หากไม่เตรียมไว้และหลับไปแล้วจะลืมห่มผ้าหรืออาจต้องตื่นมาหาผ้าห่มทำให้นอนหลับไม่สนิท และอาจทำให้เจ็บป่วยต่อไป นอกจากนี้ยังสอนการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ โดยให้หลักว่า ให้พิจารณาและแยกสิ่งของจากจำเป็นมากไปหาจำเป็นน้อยสุด และแยกของอันเป็นมงคลออกจากกัน แล้วจัดเก็บของจำเป็นน้อยสุดไว้ฝั่งข้างใดข้างหนึ่งของกล่องอเนกประสงค์ ไล่ลำดับขึ้นมาหาจำเป็นมากสุดและของมงคล ทั้งแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้อีกฝั่งข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อความสวยงาม หาง่าย ของหายก็รู้ 


  เมื่อนาคธรรมทายาทได้ลงมือปฏิบัติตามจะทำให้นาคธรรมทายาทได้ฝึกในเรื่องความสะอาด การจัดระเบียบสิ่งของ นำไปสู่การจัดระบบความคิด ส่งผลให้ธรรมทายาทคิดอย่างเป็นระบบ     มีระเบียบ และรักสะอาด ใจก็จะใสสะอาดตามความคิดที่ถูกจัดวางไว้ดีแล้วไปด้วย เมื่อธรรมทายาทได้รับฟังธรรม และปฏิบัติธรรมก็จะส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมได้มากยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติธรรมก็จะยิ่งดีขึ้น เพราะการฝึกจัดระเบียบ และความสะอาดจากภายนอก นำไปสู่การจัดระเบียบ และความสะอาดภายในจิตใจของธรรมทายาทได้