สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์


    วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท


     ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเปิดกรวยสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีกัลยาณมิตรเกษม สัตยาหุรักษ์ เป็นตัวแทนเปิดกรวยสักการะ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยกัลยาณมิตรวรันยู ภูวัง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรแพมมี่ โรเช่ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทคือ เด็กชายนภัทร ภูวัง และเด็กชายปวิทย์ ภูวัง เพื่อเตรียมบรรพชาเป็นสามเณรต่อไป ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


   ส่วนภาคบ่ายพระพี่เลี้ยงได้ทำการปลงผมแก่นาคธรรมทายาท และได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปลื้มปีติ