สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

 

      
 

                เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะพุทธศาสตร์สถาบันธรรมชัย ร่วมกับคณะศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉวียน   จั้ง ประเทศไต้หวัน  ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทาง    วิชาการ ผู้แทนของสถาบันทั้งสอง คือ  พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ (M.D.,Ph.D.) ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชัย และศาสตราจารย์  หวง หวินสี่ คณบดีคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉวียนจั้ง   ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ