สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


 วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


      ภายในงานคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก  พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส โดยมีพระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรชัญญา ศิริกาญจนาวงศ์ และกัลยาณมิตรรุ่งนภา ยิ่งยง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


 ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถา และได้บันทึกภาพหมู่ร่วมกัน ด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจในบุญ