สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ


   วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 ,และพิธีถวายรัตนบุปผามหามงคล โดยมีกัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า และกัลยาณมิตรวิภาดา ฟุนาฮาชิ เป็นประธานในพิธี ส่วนพิธีถวาย “มหาผลสุธาโภชน์” ผู้แทนนำถวายคือ กัลยาณมิตรเยาวลักษณ์ มาสุดะ จากนั้นเป็นพิธีกดปุ่ม “รัตนชวาลามหามงคล” โดยกัลยาณมิตรสุดาพร ทะสึดะ เป็นประธานกดปุ่ม นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรทาเคชิ สุมิดะ และกัลยาณมิตร            เยาวลักษณ์ มาสุดะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรสุทธาทิพย์ รัตนคีรีรัตนพฤกษ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและคำอุทิศส่วนกุศล ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ พร้อมทั้งได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และรับฟังโอวาทจากพระปลัดอัษฎางค์ สิริปุญโญ  ท่านประธานสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบารมี 10 ทัศและให้หมั่นรักการปฏิบัติธรรม เพื่อให้สมปรารถนาในการเข้าถึงธรรมภายในพรรษานี้


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นช่วงเข้าพรรษาเช่น อาสนะ ร่ม ผ้าห่ม เป็นต้น โดยมีกัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า เป็นประธานผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยกัลยาณมิตรหฤทัย โอกิวาร่า เป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้