สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์  

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์  


    วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด


   ภายในงานคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด โดยมีกัลยาณมิตรสุทธิเมธ ผ่องกลาง และกัลยาณมิตรจามร พงศ์ปลื้มปิติชัย  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรปราณี โควิน และกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


    จากนั้นคณะประธานได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์  ส่วนสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลาบปลื้มปีติในงานบุญวันนี้เป็นอย่างยิ่ง