สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


วัดพระธรรมกายฮ่องกง ประเทศฮ่องกง จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


         ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ก่อนที่จะประกอบพิธีบวชอุบาสิกาแก้วบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ และพิธีถวายเครื่องสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย


          ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด จากนั้นก็ได้พิธีเวียนประทักษิณบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


       สำหรับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย คือวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์ ต่างรำลึกถึงวันที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิต หรือธรรมะที่แท้จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้ นั่นก็คือ วิชชาธรรมกาย ซึ่งนับนานกว่า 2,000 ปีหลังพุทธปรินิพพาน ที่คำสอนที่แท้จริงในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุซึ่งมรรคและผลได้เลือนหายไป คงเหลือไว้แต่คำว่า ”ธรรมกาย” ในพระไตรปิฎกเท่านั้นเอง จนในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 10 พระมงคลเทพมุนีได้สละชีวิตในการนั่งสมาธิจนบรรลุธรรม ดังนั้นในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ทางวัดพระธรรมกาย และศิษยานุศิษย์ทั่วโลกต่างก็ได้จัดให้มีงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายขึ้นเป็นประจำทุกปี