สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


   วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรับอเมริกา จัดงานบุญครบรอบ 102 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีอัญเชิญจักรแก้วบรมจักรพรรดิ


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว พระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมฤกษ์หน้าปะรำพิธีและนำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ภิกษุณีชาวเกาหลีจะได้สวดมนต์ในภาษาของตนเอง จากนั้นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อถึงเวลาสว่างก็เข้าสู่พิธีจุดประทีปแปรอักษรรูปจักรแก้ว บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งเจ้าภาพแต่ละคณะเข้าประจำตำแหน่งจุดโคมประทีปด้านหน้าของตนเอง เพื่อจุดประทีปแปรอักษรรูปจักรแก้ว สร้างความสว่างไสวไปทั่วบริเวณวัด แม้ว่าอากาศจะหนาวเพียงใด ก็ทำให้อบอุ่นใจและปลาบปลื้มปีติไปด้วยแสงแห่งธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน


  ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญจักรแก้วบรมจักรพรรดิต้นสมบัติ โดยเริ่มส่งจากด้านในต่อๆกันออกมาจนถึงแท่นประดิษฐานดวงแก้ว อันมีดวงแก้วบริวารล้อมอยู่โดยรอบ จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีสักการะและถวายดอกไม้บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ร่วมเปิดกรวยสักการะ ตามด้วยคณะสาธุชน และในการนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติ