สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร    

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร    


    วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรับอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Lincoln


      สำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรในครั้งนี้จัดขึ้นที่บ้านของกัลยาณมิตรจันสี แก้ววิจิตร ณ เมือง Lincoln โดยได้รับความเมตตาจากพระใบฎีกากิตติ กิตติโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส เป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรสมดอก และกัลยาณมิตรจันสี แก้ววิจิตร จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


     ภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นกาย  วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์  ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรนวน หลวงไซ ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรบุญสะหวันวาลี วงสะนิต จากนั้นได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง อานิสงส์ของกฐิน มหากาลทานที่หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวและถวายได้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเท่านั้น พร้อมเชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายแคนซัส ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ที่จะถึงนี้  ก่อนกลับทุกท่านได้รับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์ และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปลื้มปีติ