สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีจุดประทีป 20,000 ดวง  ในวาระครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี 

พิธีจุดประทีป 20,000 ดวง  ในวาระครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี 


      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีจุดประทีป กว่า 20,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมฉลองชัย ชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,680,000,135 จบ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด 135 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 


        เมื่อวันที่10 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะศิษยานุศิษย์จำนวนมากได้เดินทางมาร่วมงานบุญเนื่องในวาระวันครบรอบการเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี(สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร เพื่อเชื่อมสายบุญและแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการสั่งสมบุญใหญ่ตลอดทั้งวัน โดยพิธีกรรมช่วงเย็นประกอบด้วยพิธีจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์ ซึ่งมีคณะเจ้าภาพผู้แทนศิษยานุศิษย์เข้ารับแว่นแก้วระวิการณ์จากประธานสงฆ์ เพื่อประกอบพิธีจุดแสงทิพย์ ระวีสวรรค์ อันเป็นการน้อมนำไฟทิพย์มาจุดประทีปสักการบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ ที่ประดิษฐาน ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ ระหว่างนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ยังกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ผ่องใส บูชาบุคคลที่ควรบูชา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมปลูกต้นทรัพย์บานชื่น ให้ใจชื่นบานในธรรมที่จะได้น้อมนำดอกที่เกิดจากการปลูกทรัพย์บานชื่นนี้ไปใช้ในการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร 


     จากนั้นศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ร่วมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานำความสว่างไสวทั่วทั้งพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทั้งยังร่วมตอกย้ำ เติมบุญ อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ให้บุญของทุกท่านทับทวีเป็นสายบุญเชื่อมโยงทุกท่านไว้ในพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย์ ทั้งนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้เดินทางกลับบ้านก็ยังได้ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฉลองชัย ชิตังเม 1,680,000,135 จบ ด้วยความปราบปลื้มยินดีที่ได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันครบรอบ 135 ปีพระมงคลเทพมุนีในวันนี้  ซึ่งจะทำให้ศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติไว้ในพระพุทธศาสนา และยังเกาะเกี่ยวสายบุญไปกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติอีกด้วย