สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28


      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่28 เพื่อให้เยาวชนศึกษาธรรมะช่วงปิดเทอม


         เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีบรรพชาธรรมทายาท รุ่นที่ 28 ภาคฤดูฝน ในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 61 รูป สำหรับพิธีกรรมภาคเช้านาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรม เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ร่วมด้วยขบวนคณะผู้ปกครอง คณะเจ้าภาพและคณะศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้


       ส่วนภาคสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมา และรับผ้าไตรากผผู้ปกครองและคณะญาติ พร้อมทั้งประกอบพิธีบรรพชา ณ อุโบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยนาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ เปลี่ยนผ้าครองในการเข้ารับศีลและขอสรณคมน์ เป็นสามเณรผู้สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมทั้งสั่งสมบุญใหญ่ด้วยพิธีถวายบาตรแด่สามเณรใหม่ด้วยความปลื้มปีติ 


      สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 28 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนบวชเป็นสามเณรศึกษาพระพุทธศาสนา ตามหลักไตรสิกขา ให้มีความรักความศรัทธาในพระรัตนตรัย ได้ศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรมเช่น สัมมาทิฏฐิ กฎแห่งกรรม พระคุณบิดามารดา การฝึกสมาธิ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย อีกทั้งได้รับการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ