สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมงานวันออกพรรษา ณ พุทธอุทยานนานาชาติ 

พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมงานวันออกพรรษา ณ พุทธอุทยานนานาชาติ 


   พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างลานธรรมปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ และชมบั้งไฟพญานาค ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย


        เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธอุทยานร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธ และองค์กรปกครองในท้องถิ่นจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันออกพรรษา ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 62 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกมาร่วมงาน อาทิ เมียนมา มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ไทย เป็นต้น โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างลานธรรมปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ โดยคณะเจ้าได้ตั้งขบวนอันเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความศักดิ์สิทธิ์ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในชีวิตของยอดนักสร้างบารมี ที่ได้มีส่วนสำคัญในการสืบสานงานพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข จะได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรอบรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่า จากนั้นประธานบุญพิธีนำโดยกัลยาณมิตรสุบิน กัลยาณมิตรศิริพร ด่านวานิช ได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างลานธรรมปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ ส่วนท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายลานธรรมปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะ,พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม


      ต่อมาผู้มีบุญทุกท่านก็ได้รวมตัวกัน ณ ลานธรรมปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ เพื่อร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพราะการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ นับเป็นบุญเป็นกุศล  เป็นสิริมงคล สร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน


     จากนั้นก็ได้ร่วมกันชมบั้งไฟพญานาค ซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ได้จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ  รักษาประเพณีท้องถิ่น และสร้างพุทธสถานให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันของชาวพุทธทั่วโลก นอกจากนี้พุทธอุทยานนานาชาติ ยังมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนยอดปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปดอกบัว ไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธ