สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จจ.ปทุมธานี มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล

จจ.ปทุมธานี มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล
  

      พระเดชพระคุณ “พระธรรมรัตนาภรณ์” เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ ,รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี


     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งให้กับเจ้าคณะอำเภอ , รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 รูป  ซึ่งประกอบด้วย (1.) พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะอำเภอเมือง” (2.) พระครูวิจิตรอาภากร วัดสว่างภพ อำเภอคลองหลวง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง (3.) พระครูวิมลกิจจานุกูล”วัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสามโคก (4.) พระครูโสภิตกิจจาภิรม วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี และ (5.) พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ วัดสวนมะม่วง อำเภอสามโคก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว" อำเภอสามโคก


     ในช่วงท้ายของพิธีกรรมพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทแก่คณะสงฆ์ที่เข้ารับตราตั้ง พร้อมทั้งแนะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยดี