สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง

พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง

 

     วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย  พร้อมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานมุทิตาสักการะฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดสว่างภพ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่"พระครูวิจิตรอาภากร" เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง” ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมชาวบ้านผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระครูวิจิตรอาภากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ได้ตั้งขบวนรถแห่เพื่อฉลองตราตั้งจากตลาดกลางคลองสี่ไปยังวัดสว่างภพ พร้อมทั้งเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดสว่างภพ 3 รอบ


     ในส่วนของพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีถวายมุทิตาสักการะจัดขึ้น ณ อุโบสถ วัดสว่างภพ  พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีแต่งตั้งพระฐานานุกรมในพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงด้วย  จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เมตตาเดินทางมาร่วมงาน ส่วนทางด้านการคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย นำโดยพระครูสังฆรักษ์รังสฤกษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก นำโดยนายองอาท ธรรมนิทรา ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีมุทิตาสักการะฉลองตราตั้งในครั้งนี้ด้วย  และก่อนหน้านี้ยังได้ร่วมกันจัดเตรียมงาน  ตกแต่งสถานที่ซุ้มดอกไม้ สำหรับถ่ายภาพที่ระลึก และทีมงานหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้มาออกร้านเครื่องดื่ม แจกขนมปังตลอดงาน ส่วนช่วงท้ายของพิธีกรรมในวันนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบตราตั้งจากเจ้าคณะภาค 1 แก่พระครูวิจิตรอาภากร พร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์เป็นที่ระลึก