สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดนวบัณฑิต จิตตะกอง 

มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดนวบัณฑิต จิตตะกอง 


    มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดนวบัณฑิต จิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ  โดยมีสาธุชนมาร่วมงานกว่า 2,000 คน


     ภายในงานสมเด็จบานะสิริมหาเถโร รองสังฆนายกแห่งบังคลาเทศ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะเป็นการแสดงธรรมของพระมหาเถระ นำโดยพระอุปนันทะมหาเถโร เจ้าอาวาสวัดนวบัณฑิต, พระพุทธะปิยะมหาเถโร รองเจ้าอาวาสจากวัดธัมมราชิกะ จากกรุงธากา และการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธบังคลาเทศที่มาร่วมงานหลายท่าน รวมถึงผู้นำรัฐบาลท้องถิ่น และรัฐมนตรีด้านการศึกษา 


     จากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของแขกผู้มีเกียรติจากประเทศไทย ซึ่งมีตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย 2 ท่าน คือ พระประพันธ์ ภททกิจโจ  และพระพรชัย พลวธมฺโม ประธานองค์การพุทธโลก โดยได้เน้นถึงความสำคัญของการทอดกฐิน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิ และ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

 

      จากนั้นเป็นพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีคุณซาบุจ บารัว และคุณมิถิลา โชว์ดรี้ จากองค์กรเนอวาน่าพีซฟาวเดชั่น เป็นผู้นำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมถวายผ้าไตร จตุปัจจัย และบริวารกฐิ แด่คณะสงฆ์ ซึ่งสร้างความปลื้มปีติอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธบังคลาเทศ ที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้