สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดโครงการวัด ประชา สร้างสุข 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดโครงการวัด ประชา สร้างสุข 


     วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเปิดโครงการวัด ประชา สร้างสุข ภายใต้โครงการ รักษ์วัด รักสันติสุข


        ภายในงานพระครูโสตถิธรรมวิเทศ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้กล่าวเปิดงาน โดยเล่าถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการนี้ ก่อนที่จะให้ทุกท่านได้ชมวีดีทัศน์เปิดตัวโครงการฯและภาพการรับบุญของคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมา จากนั้นพระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ  ประธานโครงการฯได้แจ้งรายละเอียดของโครงการฯและรายชื่อหัวหน้าโซนต่างๆ นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการวัด ประชา สร้างสุข โดยคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่และสาธุชนได้ร่วมกันลงนาม ซึ่งบรรยากาศในงานทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้และจะมาร่วมดำเนินการตามโครงการฯในโซนที่ตนเองเลือกไว้ 


      สำหรับโครงการวัด ประชา สร้างสุข ภายใต้โครงการ รักษ์วัด รักสันติสุข เกิดขึ้นจากการที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้ดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2561 ทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้มองเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ที่จะสามารถพัฒนาทั้งบุคลากรภายในวัดและสาธุชน ได้เห็นคุณค่าของพื้นที่วัด ได้สร้างความสมดุล สร้างความมีระเบียบ ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยยกระดับสุขภาวะให้เกิดขึ้นทั้งคนภายใน ชาวพุทธในต่างแดน และชาวท้องถิ่นที่มาวัด