สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


    วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่น


   เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์กคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลาน ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ประจำปีในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่น โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส เพื่อเตรียมรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากนั้นคณะประธาน ประกอบด้วย กัลยาณมิตรพัชรินทร์ เต็มรัตน์ ,กัลยาณมิตรมณีวรรณ แก้วกาจนญ์ มิคเคลเซ่น ,กัลยาณมิตรนวน วังนุราช และกัลยาณมิตรภควรรณ มนตรีวิบูลย์ชัย ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายคณะประธาน พร้อมพร้อมด้วยสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้ากฐินสามัคคีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระครูปลัดภาวนาวัฒน์ ท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่าง คณะประธานกฐิน ประกอบด้วยกัลยาณมิตรคริสเตียน กัลยาณมิตรธิดารัตน์ วูล์ฟ,กัลยาณมิตรรุ่งอรุ่น แท่งทองหลาง ,กัลยาณมิตรสุรัตน์ ห้วยพลู ,กัลยาณมิตรธัญญาลักษณ์ เยนเซ่น,กัลยาณมิตรขนิษฐา รุณวงศ์ และกัลยาณมิตรเตือนจิตต์ แช่มสายทอง ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งได้ร่วมกันน้อมถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่คณะสงฆ์ ซึ่งพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้คณะกัลยาณมิตรทั้งชาวเดนมาร์ก ชาวไทยและเยาวชน ต่างปลื้มปีติในบุญใหญ่ในครั้งนี้ และปวารณาจะช่วยกันสร้างสันติสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่น ให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของชาวเดนมาร์กต่อไป