สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี ก็ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2562


              เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดราษฎร์ธานี คณะศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง โดยได้รับความเมตตาจากพระสมุห์วิรัตร์ กณฺตปุญโญ เลขาเจ้าคณะตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรสุพรพิมล ปานสุวรรณ เป็นประธานกฐิน


           สำหรับประเพณีการทอดกฐิน ถือเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม  เพราะก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่พุทธบริษัท ด้วยว่าพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศล และงานบุญกฐินที่เกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ยากจะลืมเลือน เพราะเราได้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวพุทธที่ร่วมกันสืบทอดอริยะประเพณีที่สำคัญ เพื่อดำรงและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ให้อยู่คู่ประเทศไทยและโลกใบนี้ตราบนานเท่านาน