สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานอ่างทอง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

ธุดงคสถานอ่างทอง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


        ธุดงคสถานอ่างทอง ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร


        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ธุดงคสถานอ่างทอง ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยมีพระมหาสุริยะ ปัญญาวชิโร เป็นประธานสงฆ์ และกัลยาณมิตรนายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำสาธุชนมากกว่า 100 คน ได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส และถวายผ้ากฐิน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาเล่าถึงความเป็นมาของธุดงคสถานอ่างทอง พร้อมทั้งได้เล่าถึงความสำคัญของการสร้างอาคารประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร นอกจากนี้ยังได้รับฟังประสบการณ์ในการสร้างบารมีของประธานฝ่ายฆราวาสอีกด้วย


         สำหรับการทอดกฐินในปีนี้ เพื่อร่วมสร้างอาคารประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร อาคารที่จะนำความสว่างไสวมาสู่ใจของชาวโลก  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับคณะผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา