สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2562


        โดยในภาคสายเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้ว พิธีถวายภัตตาหาร และพิธีถวายไทยธรรม จากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ


   ส่วนภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ และพิธีอัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดิ์ โดยในปีนี้มีประธานเอกบรมจักรพรรดิ์ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย กัลยาณมิตรรุ่งอรุณ เดชาวิชิตเลิศ และกัลยาณมิตรน้ำอ้อย ริวิโนย่า พร้อมครอบครัว ซึ่งนอกจากขบวนประธานเอกบรมจักรพรรดิ์แล้วยังมีขบวนของประธานรองบรมจักรพรรดิ์ ประธานกองบรมเศรษฐี และสาธุชนผู้ใจบุญจำนวนกว่า 150 ท่าน จากประเทศสวีเดน และนอร์เวย์ จากนั้นก็ได้ประกอบพิธีทอดกฐิน โดยประธานเอกบรมจักรพรรดิ์ ได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดา และกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคี ก่อนที่จะประกอบพิธีอปโลกน์กฐิน และพิธีถวายไทยธรรมแด่พระครูภาวนาพุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส ท่านประธานสงฆ์ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีในปีที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน