สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมทายาทร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระธรรมทายาทร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์


   เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะพระอาจารย์ และพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ได้ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลก ทำให้พระธรรมทายาทได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรม พระวินัยมาตลอดทั้งพรรษา จนรู้ถึงหลักการครองตนเป็นสมณะได้อย่างงดงาม ซึ่งการมาร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันนี้นับเป็นการมาตอกย้ำเติมบุญ และเป็นการทบทวนหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่คอยขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมให้รุ่งเรื่อง ซึ่งพระธรรมทายาททุกรูปต่างตั้งใจสวดมนต์ด้วยความสงบ สำรวมทั้งกาย วาจา และใจ ให้เกิดบุญกุศลอันยิ่งใหญ่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ 


    จากนั้นพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คณะพระอาจารย์ พร้อมด้วยพระธรรมทายาทได้ร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ด้วยจิตที่เลื่อมใส และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมาย 1,811,111,111 จบ ที่ทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์กันไม่เคยขาดตลอด 24 ชั่วโมง