สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์

พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์


     วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562


      เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย คณะศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยในช่วงเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ โดยได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรตันเตียนเลี่ยน เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ส่วนกัลยาณมิตรไมเคิล ตง ยิน ยี่,กัลยาณมิตรตันเตียนเลี่ยน,กัลยาณมิตรเหลี้ยง ชั่น ชั่น และกัลยาณมิตรวิศาล ศาเวศศรี เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร หลังจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อเป็นบุญ เป็นกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล โดยมีกัลยาณมิตรเต้ เอง อง ,กัลยาณมิตรเต้ เซ้ง ชี่ ,กัลยาณมิตรโย่ว ชวน เต็ก และกัลยาณมิตรวาลีวัน คำลาย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมีกัลยาณมิตรขนิษฐา สุวรรณโน,กัลยาณมิตรเลี่ยว ไว เพ็ง,กัลยาณมิตรลี เชาว์ มิง และกัลยาณมิตรพีราณี เปรมสิริวัฒธนกุล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


  ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ภาพริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันให้ชนทั้งหลายได้เห็นพร้องร่วมกันว่าชาวพุทธที่ร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้ล้วนมีความตั้งใจดี ตั้งใจสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา จากนั้นพระปลัดยุทธนา ชุตินฺธโร  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติกลั่นจิตกลั่นใจให้ผ่องใส เมื่อใจผ่องใสแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดกฐิน โดยมีกัลยาณมิตรตันเตียนเลี่ยน,กัลยาณมิตรตันมินมิน,กัลยาณมิตรโมน่า โอ เซ่ง ยู และกัลยาณมิตรจุรีย์ เตชะรัตโยธิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ส่วนเชาว์ ไว กี ,กัลยาณมิตรธาริกา สุวรรณโน และกัลยาณมิตรภัทราพร เอิ้ง เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้ากฐิน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้