สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star รร.เจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star รร.เจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี


     เด็กดี v-star โรงเรียนเจริญดีวิทยา จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ณ วัดธัญญะผล  


     วันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนเจริญดีวิทยา จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดธัญญะผล ได้จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ โดยคณะคุณครูได้พาเด็กดี  v-star มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ วัดธัญญะผล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและดำรงคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอันดีงาม รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้สืบทอดกิจกรรมของชาวพุทธ พร้อมทั้งได้ รู้จักการทำทาน การทำหน้าที่กัลยาณมิตร การวางแผนทำงานเป็นทีม และฝึกความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่องให้ยั่งยืนสืบต่อไป


     โดยเด็กดี v-star ได้ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าไตร และทอดกฐินร่วมกัน ซึ่งการทอดกฐินในครั้งนี้มีบุคคลากรในสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศพิธีกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ทุกคนที่มาร่วมงานต่างเบิกบานในบุญ และประทับใจ อยากจะมาร่วมกันทอดกฐินอีกในปีถัดไป ส่วนเด็กดี v-star ล้วนมีความภาคภูมิใจและสุขใจที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม และได้มีส่วนในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป