สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช มอบใบประกาศนียบัตรพระภิกษุรุ่นอนุโมทนากฐิน

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช มอบใบประกาศนียบัตรพระภิกษุรุ่นอนุโมทนากฐิน


    วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นอนุโมทนากฐินสามัคคี  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช   


   ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำพระธรรมทายาท สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะประกอบพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่พระธรรมทายาท ที่จบโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นอนุโมทนากฐินสามัคคี  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประจำปีพุทธศักราช 2562 และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทแด่พระธรรมทายาท และมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมพระของขวัญ เพื่อให้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาบวชในครั้งนี้ จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้ถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกัน