สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน


     วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก


       ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวต้อนรับ โดยมีกัลยาณมิตรสมพร  ปาระเคน ได้กล่าวต้อนรับสาธุชนผู้มาร่วมงาน ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสีมอน  แก้วมหาวง,กัลยาณมิตรTathathany Hanesana  และกัลยาณมิตรนิลวรรณ ปาระเคน  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ พร้อมทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ 


      ภาคบ่ายเริ่มด้วยคณะประธาน เจ้าภาพและสาธุชน ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นำโดยประธานกิตติมศักดิ์ ทั้ง3คณะ ประกอบด้วยกัลยาณมิตร Tathathany Hanesana กัลยาณมิตรสมพร-กัลยาณมิตรนิลวรรณ ปาระเคน,กัลยาณมิตรสมดี-กัลยาณมิตรสีมอน แก้วมหาวง จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ และนำปฎิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดา โดยกัลยาณมิตรสมพร ปาระเคน นำกล่าววอัญเชิญเทวดา,กัลยาณมิตรสมดี แก้วมหาวง,กัลยาณมิตรTathathany Hanesana และกัลยาณมิตรนิลวรรณ ปาระเคนได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า, ด้านกัลยาณมิตรThawatt  Gopal และกัลยาณมิตรสมวันดี ทิงพระจันทร์ นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง