สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


          ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น จัดพิธีทอดปฐมกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นการทอดกฐินครั้งแรกของศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น


          ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดปฐมกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นการทอดกฐินครั้งแรกของศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น ซึ่งภาคเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระประธาน โดยมีกัลยาณมิตรนฤมล พิสุทธิมาน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเพ็นศรี เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรแซมดี๋ เรืองศร นำกล่าวคำอธิฐานจิต นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญและตอนรับเจ้าภาพคณะต่างๆที่มาร่วมบุญทอดกฐิน ซึ่งพิธีผูกข้อต่อแขนของชาวอีสาน ถือเป็นการแสดงถึงการอวยพรให้แก่กัน และการผูกข้อต่อแขนก็เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมต่างๆของชาวอีสาน เช่นการแต่งงาน และการทำขวัญ เป็นแสดงถึงความรักความห่วงใยที่มีให้แก่กัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านอย่างยิ่ง


     ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดปฐมกฐินสามัคคี โดยคณะท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญที่มาร่วมงานได้ตั้งริ้วขบวน อัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยประธานกฐินในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรวีระชัย รัจรัญ และกัลยาณมิตรวิลาวรรณ์  อินสันเทียะ เมื่อขบวนกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้ว กัลยาณมิตรวีระชัย รัจรัญ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดาและพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน โดยมีกัลยาณมิตรวีระชัย รัจรัญ และกัลยาณมิตรวิลาวรรณ์ อินสันเทียะ นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน 


          สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น แต่ก่อนเป็นทุ่งนา และในปีนี้ถือเป็นปีที่มีการทอดกฐินครั้งแรก ที่จะได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้สำเร็จ เพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนา อาทิ การบวชพระเข้าพรรษา อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนและภาคฤดูฝน จัดอบรมนักเรียนนักศึกษา จัดอบรมอุบาสิกาแก้ว และจัดปฏิบัติธรรม