สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะนักเรียนลูกเสือ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล  

คณะนักเรียนลูกเสือ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล  


     วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับลูกเสือรุ่นเล็กจากกลุ่มกิจกรรมนอกโรงเรียน  (Temple visit by cub scouts) ที่ได้มาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา


     เด็กๆ กลุ่มลูกเสือรุ่นเล็กจากกลุ่มกิจกรรมนอกโรงเรียน ได้มาเยี่ยมชมวัดและศึกษาเรียนรู้พระพระพุทธศาสนา ณ พระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์และทีมงานก็ได้ให้การต้อนรับและสอนความรู้เรื่องต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การตักบาตร การกราบไหว้ และ เรียนรู้เรื่องประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


     นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิแบบง่ายๆ โดยพระอาจารย์ให้นั่งนึกถึงไอครีมหรือลูกบอลใสๆ ไว้ที่กลางท้อง ให้มองแบบนิ่งๆนานๆ โดยเด็กๆสามารถนั่งสมาธิได้นานพอสมควร ส่วนในช่วงท้ายยังได้เรียนรู้การพับดอกบัวที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งทุกเด็กคนต่างประทับใจในกิจกรรมที่ได้มาเยี่ยมชมวัดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก