สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธุตังคกุฏิ เมืองจิตตะกอง 

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธุตังคกุฏิ เมืองจิตตะกอง 


    ผู้แทนจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธุตังคกุฏิ เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ


    โดยภายในงานมีผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกาย คือ พระสรรชย  นาคชโย , และพระมหิปาลเถโร ร่วมงานบุญในครั้งนี้ ส่วนตัวแทนชาวบังคลาเทศ เป็นตัวแทนถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งถวายปัจจัย โดยมีท่านสีลานันทะเถระ เจ้าอาวาสวัดธุตังคกุฏิ เป็นประธานสงฆ์ โดยมีสาธุชนชาวบังคลาเทศเข้าร่วมพิธีกันอย่างหนาแน่นจนพื้นที่ที่ และเนื่องจากวัดธุตังคกุฏิ มีศูนย์สาขาในเวียดนามจำนวน 1 ศูนย์  จึงมีสาธุชนจากประเทศเวียดนามจำนวนหนึ่งเดินทางมาร่วมพิธีทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย


  โดยตัวแทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายโดยพระสรรชย  นาคชโย และ พระมหิปาลเถโร ได้มีโอกาสแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมและทำสมาธิเบื้องต้นอย่างง่ายๆ ให้กับสาธชุนที่มาร่วมงาน  ซึ่งสาธุชนที่มาร่วมงานได้ให้ความร่วมมือด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการส่งตัวแทนมาร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการนำปัจจัยมาถวายเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาสนาสถานของวัดธุตังคกุฏิแล้วยังเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธจากประเทศไทย เวียดนาม และบังคลาเทศ ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นอีกด้วย