สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 


ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างหอฉันโรงครัว


      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คณะศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างหอฉันโรงครัวโดยในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาด๊อกเตอร์ธีรธรรม ธมฺมธีโร  เปรียญธรรม 9 ประโยค ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุรินทร์และประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ดอนเมือง เป็นประธานสงฆ์ ส่วนประธานกฐินในปีนี้ คือ คุณอัชนา บูรณกานนท์ และครอบครัว และในพิธีนอกจากจะได้สร้างมหาทานบารมีในพิธีทอดกฐินสามัคคี  ผู้มีบุญกว่า 500 ท่านยังได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 รอบ รวม 1,000 จบ, พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา, และรับฟังสามเณรกล่าวสัมโมทนียกถา 


      สำหรับการจัดพิธีทอดกฐินของศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างหอฉันโรงครัว ซึ่งการสร้างโรงครัว จัดเป็นมหาทานที่ให้อานิสงส์มาก ที่เรียกว่าวิหารทาน เพราะเป็นการสร้างวิหารที่ใช้ในการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า การถวายสังฆทานเป็นบุญที่ทำให้ผู้ทำได้บุญมากกว่าการถวายทานแบบเฉพาะเจาะจงกับพระองค์เองอีก และการสร้างโรงครัวนี้ ถือเป็นการสร้างสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดบุญจากการถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่