สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานอำนาจเจริญ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

ธุดงคสถานอำนาจเจริญ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


      ธุดงคสถานอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อสร้างหอฉันพระมงคลเทพมุนี


      พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมจันมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อสร้างหอฉันพระมงคลเทพมุนี ณ ธุดงคสถานอำนาจเจริญ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสมาจารคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรสมหมาย-กัลยาณมิตรอัปสร ครสาคู เป็นประธานกฐินสามัคคี โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อทบทวนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นกับตัวผู้สวดเอง  พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายไทยธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


 ก่อนที่คณะประธานกฐิน และผู้มีบุญทุกท่านจะได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของทุกท่าน พร้อมกันนี้คณะประธาน และเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์  สำหรับธุดงคสถานอำนาจเจริญ  ได้ก่อตั้งเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี เป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกัน ซึ่งการจัดทอดกฐินในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างหอฉันพระมงคลเทพมุนี