สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง บิณฑบาตโปรดญาติโยม

สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง บิณฑบาตโปรดญาติโยม


  สามเณรทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา ได้ออกบิณฑบาตยามเช้าเพื่อโปรดญาติโยมในเขตตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง


       สามเณรธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลาได้ออกบิณฑบาตยามเช้าในเขตตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง เพื่อเป็นเนื้อนาบุญโปรดญาติโยม เพื่อทำนุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรม และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศรัทธาให้กับสาธุชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ได้ทำทาน ขจัดความตระหนี่ออกไปจากใจ และสั่งสมบุญให้กับตนเองด้วยการทำทาน 


     โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเบิกบานในบุญ นับเป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นนี้ การที่มีพระภิกษุสามเณรจำนวนมาก มารับบิณฑบาต นับเป็นเรื่องที่น่าปลื้มปีติ และที่สำคัญถือเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธไว้อย่างเข้มแข็ง เพื่อสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานให้ดำเนินรอยตาม