สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช  จัดพิธีมุทิตาพระเถระ 10 พรรษา  

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช  จัดพิธีมุทิตาพระเถระ 10 พรรษา  


     วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมุทิตาสักการะพระเถระ 10 พรรษา  และพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา  


    ภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรวิบูลย์ ใจเด็ด และกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีกัลยาณมิตรนงมาตุ และกัลยาณมิตรมาลี แดง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระเถระ 10 พรรษา และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี จากนั้นคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรแด่ท่านประธานสงฆ์ 


     ภาคบ่ายคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ และถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน