สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญทอดกฐินบรมจักรพรรดิ 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญทอดกฐินบรมจักรพรรดิ 


   วัดพระธรรมนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช 2562


         พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มนิกนฺโต) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตัน ท่านประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรทวี – กัลยาณมิตรเอ็นดู เขียวฉะอ้อน เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวาย หลังจากนั้นได้ถวายปัจจัย ไทยธรรม และคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรกฐินบรมจักรพรรดิ ณ สวนสมาธิ 


         ช่วงบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินบรมจักรพรรดิ เดินขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งประธานกฐินบรมจักรพรรดิในปีนี้คือ กัลยาณมิตรชัยประสิทธิ์ – กัลยาณมิตรวรลักษณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โดยท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า ส่วนท่านประธานกฐินฯ ก็ได้กล่าวขอบคุณสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญ  พร้อมกันนี้กัลยาณมิตรยุพิน ธรรมปรีชา ได้ปวารณาเป็นประธานกฐินฯ ในปีพุทธศักราช 2563 


           สำหรับบรรยากาศการทอดกฐินบรมจักรพรรดิในครั้งนี้ มีพระภิกษุมาเป็นเนื้อนาบุญ 16 รูป จาก 4 วัดในภาคพื้นอเมริกร-แคนนาดา และมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเกือบร้อยท่าน ซึ่งทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปีติเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบุญที่จำกัดด้วยกาล 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว ดังนั้นสาธุชนผู้มาร่วมบุญทุกท่านต่างมาด้วยความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม เพื่อหวังจะมาเก็บเกี่ยวบุญให้เต็มที่ โดยเฉพาะประธานกฐินฯ ในปีนี้ พร้อมทั้งหมู่คณะ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญกฐินฯ กับชาวไทยและชาวท้องถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซี และรัฐนิวยอร์ค และครั้งนี้ถือเป็นการก้าวเข้าสู่การเผยแผ่ชาวท้องถิ่นไปอีกขั้นของทางวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี โดยการที่มีชาวอเมริกันได้มาร่วมเป็นประธานกองกฐินกิตติมาศักดิ์ และได้พาหมู่คณะมาร่วมงานบุญกฐินบรมจักรพรรดิในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นความหวังและตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ชาวท้องถิ่นมีความเข้าใจและสามารถเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้ขยาย และปักหลักได้อย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกา