สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562


      สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพนฺโธ ท่านประธานสงฆ์ ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรม ก่อนที่กัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน ,กัลยาณมิตรนิวัติ ปิยะวิชยานนท์ จะได้กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร สมบูรณ์ นาคหนุน ,กัลยาณมิตรอัครภัค ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งน้อมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


     ภาคบ่ายคณะประธาน และสาธุชน ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ในการนี้พระมหากวีศักดิ์ กิตฺติรกฺโข ได้กล่าวคำอธิษฐานจิต หน้าขบวนอัญเชิญผ้าไตรฯ ก่อนที่ทุกท่านจะได้เคลื่อนริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์  นาคหนุน เป็นประธานกล่าวอัญเชิญเทวดา ส่วนกัลยาณมิตรพูนศรี ด่านวนิช เพียร์ซ และกัลยาณมิตรพูนศรี ด่านวนิช เพียร์ซ  เป็นประธานกล่าวคำถวายผ้ากฐิน นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน , กัลยาณมิตรจัสมิน ทราน และกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกร์ยสัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร ส่วนพระครูภาวนาชาครวิเทศ ได้กล่าวอนุโมทนาและขอบคุณทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้