สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


   ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เติมเต็มอาคาร "สาวัตถี"อาคารที่จะรองรับพุทธบริษัท 4 ที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน


    คณะศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี เติมเต็มอาคาร "สาวัตถี" ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม โดยมีกัลยาณมิตรกัลยกฤต  กัลยาณมิตรปณิตสรา พันธ์ทอง พร้อมด้วยครอบครัว เป็นคณะประธานใหญ่ นำคณะประธานกอง เจ้าภาพและสาธุชนผู้ได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้มีบุญที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดกฐิน โดยคณะประธานได้นำกล่าวคำถวายกฐิน พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์


    สำหรับพิธีทอดกฐินของศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มอาคาร "สาวัตถี"อาคารที่จะรองรับพุทธบริษัท 4 ที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน โดยทางศูนย์อบรมจะทำการติดฉนวนกันความร้อนฝ้าภายในและภายนอกอาคารเพื่อกันนกมาทำรัง นอกจากนี้ยังจะทำการต่อเติมหลังคาตรงบันไดทางขึ้นอาคาร พร้อมทั้งปรับปรุงสเตจพระให้มีพื้นที่มากขึ้น และทำการติดตั้งพัดลมด้วยซึ่งคณะประธานกฐิน คณะเจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการเติมเต็มอาคาร"สาวัตถี"ในครั้งนี้