สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดพิธีทอดกฐิน 

วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดพิธีทอดกฐิน 


     วัดพระธรรมกายบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส จัดพิธีทอดกฐิน มหากาลทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูศรีธีรวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ได้นำคณะศรัทธาชาวพุทธนานาชาติกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วย ไทย ลาว เวียดนาม จีน กัมพูชา และฝรั่งเศส ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ใสผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมีกัลยาณมิตรน้ำอ้อย ประทุมทอง นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ,พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยกัลยาณมิตร Somlith somninhom  และกัลยาณมิตร Phasavath monkeo  นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรลุงสิม่อน ,กัลยาณมิตรlasoy Agion  และกัลยาณมิตรเยาวภา บรรพหาร นำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ โดยมีนายกเทศมนตรี ประจำเมืองได้ให้เกียรติมาร่วมทำบุญตักบาตรครั้งนี้ด้วย อีกทั้งยังได้กล่าวชื่นชมกิจกรรมงานบุญของวัดที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ ก่อนที่พระครูศรีธีรวิเทศ ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวให้พรพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับสาธุชนทุกท่าน 


     ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้ากฐิน โดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกัน พร้อมกันนี้กัลยาณมิตรแสงเพ็ชร ยอดประชา ได้เป็นผู้แทนกล่าวอัญเชิญเทวดา ส่วนกัลยาณมิตรกาหลง ดวงพะจัน และกัลยาณมิตรพิศมร แสงสุทธิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง