สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง ออกเดินธุดงค์ 

สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง ออกเดินธุดงค์ 


      สามเณรในโครงการบรรพชาภาคฤดูฝนของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา ได้ออกเดินธุดงค์ในตลาดเขตเทศบาลเบตงถึงวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง 


      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา สามเณรในโครงการบรรพชาภาคฤดูฝนของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 29 รูป ได้ออกเดินธุดงค์ในตลาดเขตเทศบาลเบตง ท่ามกลางสายฝน แม้ว่าสามเณรจะยังบวชได้ไม่นาน แต่ก็ผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้น ทนหิว บำเพ็ญตะบะ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนอย่างแท้จริง ส่วนตัวสามเณรเองต่างก็ตั้งใจฝึกฝนตนองอย่างดีที่สุด โครงการนี้จึงเป็นการจุดประกายความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ช่องว่างระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ถูกเติมเต็มด้วยศีลธรรม ซึ่งภาพสามเณรเดินธุดงค์ในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับญาติพี่น้องและผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพอันงดงามเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งค่ะ


      โดยในครั้งนี้สามเณรได้เดินธุดงค์มาถึงวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง อำเภอเบตง รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ในการนี้สามเณรก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่องค์พระธรรมกายมงคลปยูรเกศานนท์สุพพิธาน จากนั้นก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพร้อมกับญาติโยมที่ใต้ฐานองค์พระ  3 รอบ รวม 106 จบ เพื่อทบทวนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งได้นังสมาธิร่วมกัน