สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2562 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2562 


       พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช 2562   ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


            สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม เตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นเป็นบุญใหญ่ที่คณะศิษยานุศิษย์ได้ถือสืบทอดกันมาและจัดเป็นประจำทุกเดือน พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ด้วยความปลื้มปีติ


         ส่วนภาคบ่ายพุทธศาสนิกชนได้ร่วมงานบุญทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีคณะเจ้าภาพอัญเชิญผ้าไตรบริวารกฐิน อย่างสง่างามตระกาลตา ซึ่งขบวนกฐินในปีนี้มีกัลยาณมิตรพรสวรรค์ กัลยาณมิตรพรรณวดี เต็มดวงจิตต์ พร้อมด้วยกัลยาณมิตรปิยนันท์ บุญสูง เป็นประธานเอกอัญเชิญผ้ากฐินที่งดงาม เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใสสว่าง ก่อนที่ประธานเอกกฐินจะได้กล่าวเกริ่นนำ และกล่าวคำถวายผ้ากฐินด้วยความปลื้มปีติ เมื่อกล่าวคำถวายแล้ว พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวเผดียงสงฆ์ ,ส่วนพระครูสุคนธ์คุณวิเทศ กล่าวอปโลกน์กฐิน ซึ่งในปีนี้คณะสงฆ์พร้อมใจกันถวายผ้ากฐินแด่พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ จากนั้นคณะประธานเอกได้น้อมนำดอกไม้ถวายแด่หลวงพ่อทัตตะชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณคุณค่า