สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562


       ภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตัน ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนประกอบพิธีสมโภชจักรแก้วหน้าซุ้มประตูโบสถ์ทางเข้าวัด และ นำปฏิบัติธรรมในภาคสาย ทั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะพระอาคันตุกะ คือ  พระภาวนาวชิรวิเทศ และพระภิกษุจากวัดนวมินทรราชูทิศ พร้อมด้วยพระมหานิโรธ (International Dhammachakra Meditation Center) จากบังคลาเทศ ,พระสมุห์สิทธิพันธ์ ทีปธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเท็กซัส และพระมหานันทวัฒน์ จากวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมีกัลยาณมิตรสรรพกาญจน์ สายชลพิทักษ์ , กัลยาณมิตรธนกฤช – กัลยาณมิตรนัฏกาญจน์ ชาญปรีชากุล และครอบครัวชาญปรีชากุล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ


       ภาคบ่ายเริ่มด้วยคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน และ เวียนประทักษิณ ก่อนที่จะได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งท่านประธานกฐินในปี้ได้แก่ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวรณ์ ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน และได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ โดยในปีนี้ผู้รับผ้ากฐินคือ พระปอเหม่า ธมฺมฐิโต หลังจากนั้นทุกท่านได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี