สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 


วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยพระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนอาราธนาศีล สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจาใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรชัยโรจน์ อนุชิตวรวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งภายในงานได้มีการรำอธิฐาน โดยกัลยาณมิตรฮันน่า ทู พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าไตรจีวร ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประกอบไปด้วยขบวนไตรบรมเศรษฐี ประธานตักบาตร ประธานไทยธรรม ขบวนไตรมหาเศรษฐี จากนั้นเป็นพิธีต้อนรับคณะประธานใหญ่กฐินสามัคคีประจำปี พุทธศักราช 2562 ทั้ง 8 คณะประกอบด้วย พระอำนาจ จิรธมฺโม , พระลอง วรธมฺโม  กัลยาณมิตรอำไพ แก้วเนตร ,กัลยาณมิตรสมหวัง พร้อมจันทึก ,กัลยาณมิตร ณัฐภัสสร ศุภวัฒน์โภคิน , กัลยาณมิตรชี่ ,กัลยาณมิตรมาร์ติน ,และกัลยาณมิตรฮันน่า ทู พร้อมกันนี้พระวิเทศธรรมาภรณ์ ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรม และกล่าวเชิญประธานกฐินได้นำกล่าวถวายผ้ากฐิน และน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ เพื่อกล่าวคำเผดียงสงฆ์ อปโลกน์กฐิน และกรานกฐินต่อไป ซึ่งผู้รับผ้ากฐินปีนี้คือพระไพบูลย์ ธมฺมวโร  นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรวนิดา เศวตชัย และครอบครัว ,กัลยาณมิตรเวอร์ลิน และกัลยาณมิตรเครือวัลย์ สแวกเกอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านกัลยาณมิตรชัยโรจน์ อนุชิตวรวงศ์ ,กัลยาณมิตรสุนิภา วินเทอร์ ประธานกฐินปีพุทธศักราช2563 ได้รับผ้ากฐินเพื่อนำไปอธิฐานจิตและกล่าวเปิดใจ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้