สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐิน


     วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช 2562


   ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรนาง มีดวงจันทร์ และกัลยาณมิตรผาดี จันทะบัวสี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญขยายวิชชาธรรมกาย โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์จุฑามาศ สุขบรรเทิง และกัลยาณมิตรลักษณา ช่วงเปีย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยปุบผามาลา โดยกัลยาณมิตรแก้ว วูด และ กัลยาณมิตรศรัณยา มหามงคล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรพะเยาว์ ทองประไพพักตร์ และ กัลยาณมิตรคำใส วรจิตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ 


     ส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน โดยคณะประธานกฐินเอกบรมจักรพรรดิ ได้แก่ กัลยาณมิตรมานะชัย กัลยาณมิตรรัตนา หาญอมรเศรษฐ์ และ กัลยาณมิตรจีน่า  กัลยาณมิตรเคิร์ก อิชิดะ พร้อมครอบครัว และคณะประธานกอง เจ้าภาพผู้มีบุญ ได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐิน โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์สิทธิชัน สุโรจน์ เป็นประธานกล่าวอัญเชิญเทวดา ส่วนกัลยาณมิตรจีน่า อิชิดะ, กัลยาณมิตรเคิร์ก อิชิดะ ,กัลยาณมิตรมานะชัย หาญอมรเศรษฐ์ ท่านประธานกฐิน เป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน และในโอกาสนี้ท่านประธานกฐินก็ได้กล่าวเปิดใจถึงความประทับใจที่ได้มาเป็นประธานกฐินในปีนี้ และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้