สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธนอร์ไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพุทธนอร์ไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


วัดพุทธนอร์ไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี พุทธศักราช 2562


  สำหรับพิธีกรรมช่วงเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรนารินยา ทองกันทม ,กัลยาณมิตรสุวรรณา วิดท์วาร์  ,และกัลยาณมิตร สุรินทร์ แคพันดุง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


  ส่วนช่วงบ่ายเจ้าภาพผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนกฐินสามัคคี ประกอบด้วยริ้วขบวนดอกไม้ ริ้วขบวนธงธรรมจักร ธงชาติเยอรมัน ธงชาติไทย  คณะประธานรองกล้าเศรษฐี จุลเศรษฐี มัชฌิมเศรษฐี มหาเศรษฐี บรมเศรษฐี อัครบรมเศรษฐี และคณะประธานเอกอภิอัครบรมเศรษฐีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี  จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาสว่าง  กัลยาณมิตรวันทนา ทับตรง  นำสาธุชนกล่าวคำอัญเชิญเทวดา ส่วนกัลยาณมิตร นารินยา ทองกันทม ท่านประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ด้านกลยาณมิตรสุรินทร์ แคพันดุง นำกล่าวคำอธิฐานจิต จากนั้นประธานกฐินก็ได้น้อมนำผ้าไตรกฐินทอดถวายแด่ท่านประสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้