สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ติดจานดาวธรรม ประเทศอังกฤษ

 

      

 

        ติดจานดาวธรรม ประเทศอังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน เดินทางไปนำปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไบรตัน และนำทีมงานไปติดจานดาวธรรมขยายธรรมะสู่เมืองไบรตัน โดยเริ่มต้นที่บ้านสาธุชนชาวไทย พระอาจารย์ด้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม เล่าธรรมะ และแนะนำรายการใน DMC เพื่อให้สาธุชนได้รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมและมีโอกาสรับชมสื่อธรรมะกับครอบครัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง