สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบสื่อสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ รร.สุไหงโก-ลก

มอบสื่อสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ รร.สุไหงโก-ลก


   พระอาจารย์และทีมงานศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสื่อประกอบการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่คณะครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก 


    พระอาจารย์และทีมงานศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่เยี่ยมคณะครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมมอบสื่อ ประกอบด้วย หนังสือสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และลำโพงบูทูธ โดยทางโรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้ขยายจากหนึ่งห้องเรียนสู่นักเรียนไทยพุทธทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  สำหรับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งให้การตอบรับโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในสถานศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ที่จะส่งผลดีต่อนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์