สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star จ.จันทบุรี

กิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star จ.จันทบุรี


    ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดจันทบุรี 


    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างความดีและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา  ต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมให้เด็กดี         V-Star ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

   

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระสมุห์สรพงษ์  สุทฺธสทฺโธ  ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานสงฆ์  ,คุณอัจนา จันทวัชรากร คณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ,นายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ กล่าวเปิดงาน และนางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเเละโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนเด็กดี V-Star ได้เรียนรู้ความรู้ในพระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์ Animation 3มิติเรื่องพุทธประวัติ และการร่วมกิจกรรม Activity Base Learning เรื่องห้องเรียนแห่งความดี บทฝึกกิจวัตร  เด็กดี V-Star  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน พร้อมทั้งตอบปัญหาธรรมะทดสอบความรู้ และมีกิจกรรม ผู้ใหญ่ใจดีจับสลากของรางวัลพิเศษ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ นักเรียนได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้