สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ


  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช 2562


      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ท่าน ประธานสงฆ์จะได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีกล่าวเปิดงานทอดกฐินบรมจักรพรรดิ โดย Mrs.Cristina  กล่าวเปิดงานภาษาอังกฤษ,กัลยาณมิตรปรมาภรณ์ ธรรมปริพัตรา กล่าวเปิดงานภาษาไทย, Mr.Neal Golub  แปลคำกล่าวเปิดงานภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้พระนิโคลัส ฐานิสฺสโร ก็ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเป็นอังกฤษ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรบุณฑริกา สุเพียร ผู้แทนทีมเพชรเจียระไน ,กัลยาณมิตรลินดา ปรีดานนท์ และกัลยาณมิตรวีรพิณ อินทร์แก้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


       ส่วนภาคบ่ายคณะประธาน เจ้าภาพและสาธุชน ก็ได้ตั้งริ้วขบวนทอดกฐินบรมจักรพรรดิ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยพระนิโคลัส ฐานิสฺสโร ได้นำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ โดยกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์บุญศักดิ์ ปกป้องเกียรติ กล่าวคำอัญเชิญเทวดา ,กัลยาณมิตรอัญชลี อินจารุสร   และกัลยาณมิตรปรมาภรณ์ ธรรมปริพัตรา ประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายกฐินบรมจักรพรรดิ พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่พระมหาด๊อกเตอร์สมบัติ อินฺทปญฺโญ ส่วนพระวิเทศภาวนาจารย์ กล่าวคำเผดียงสงฆ์,พระมหาด๊อกเตอร์สมบัติ อินฺทปญฺโญ กล่าวคำอปโลกน์กฐิน


  นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ โดยกัลยาณมิตรสุนีย์ เวชศรี ,กัลยาณมิตรหัสดี และกัลยาณมิตรประกอบ วสันตชาติ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ประธานบุญพิธีคณะต่าง ๆ จะได้ร่วมกันประธานปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ บและในโอกาสนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ ได้ให้ให้ธรรมะข้อคิดในการสร้างบารมี ส่วนพระครูโสตถิธรรมวิเทศ กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะประธาน คณะเจ้าภาพ รวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้