สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น

     วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันพุธ ณ Hillhead Library  เมือง Glasgow Scotland ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งก่อนฝึกสมาธิพระอาจารย์ได้ให้ชาวท้องถิ่นออกกำลังกายคลายเส้นยืดกล้ามเนื้อก่อน 5-7 นาที  ก่อนที่พระอาจารย์จะได้เริ่มสอนบทเรียนที่9เรื่อง หยุดเป็นตัวสำเร็จ บางครั้งเราต้องสูญเสียเวลาและอารมณ์ ไปกับปัญหาและแรงกดดัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะคุ้มค่า ไม่มีอะไรดีและคุ้มค่าไปกว่าการทำใจหยุดนิ่งเฉย เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จ จะทำให้เราสมหวังในชีวิต พบกับความพึงพอใจอันสูงสุด เข้าถึงความสุขที่แท้จริง ความบริสุทธิ์ อานุภาพ ปัญญา มหากรุณา ความรักและความปรารถนาดี ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ก่อนที่ชาวท้องถิ่นจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลา 30 นาที ซึ่งหลายท่านมีความสุข เห็นแสงสว่างภายใน รวมถึงความสงบและสบาย นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำพื้นฐานของใจและให้การบ้านไปฝึกทำ อาทิ 1. การฝึกยิ้มให้มากขึ้น 2. รักษาสถานะของความรู้สึกสบาย ๆ 3. ทำสมาธิอย่างน้อย 5-15 นาทีก่อนเข้านอนและหลังจากตื่นนอน