สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสาธุชนร่วมโครงการรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อพิชิตธรรมจักร 2 ,000 ล้านจบ 

คณะสาธุชนร่วมโครงการรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อพิชิตธรรมจักร 2 ,000 ล้านจบ 


      คณะศรัทธาสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในโครงการรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อพิชิตธรรมจักร 2 ,000 ล้านจบ ณ วัดพญาไม้ จังหวัดราชบุรี

      เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พระอธิการเกรียงศักดิ์  จิตฺตปสาโท  เจ้าอาวาสวัดพญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในโครงการรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 มุ่งสู่อนาคตประเทศไทย 4.0 ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขตามมติมหาเถรสมาคมและรัฐบาล


     โดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญ เป็นกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคลรวม 154 จบ พร้อมให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่สาธุชนที่มาร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี